Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 33 Gender & Genes

Standaard

GENDER & GENES

Omslag.Jaarboek.Vrouwengeschiedenis.33.HR

Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Yearbook of Women’s History) is ditmaal gewijd aan het thema Gender & Genes. De wereld van DNA, genen en genomics vormt een uitdagend terrein van onderzoek, zowel op klinisch en biomedisch als op sociaal-cultureel gebied. De geschiedenis van genetisch onderzoek toont daarmee spannende en complexe raakvlakken met vrouwengeschiedenis en genderstudies. Van Nobelprijswinnaar Barbara McClintock’s springende genen, via de dubbele helix van Rosalind Franklin, HeLa-cellen tot de huidige praktijk van seksverificatie bij sportevenementen. In dit Jaarboek presenteert een breed scala van internationale wetenschappers hun inzichten en bevindingen op het gebied van geschiedenis en biowetenschappen. Het Jaarboek bevat tevens interviews met de spraakmakende feministische wetenschappers Donna Dickenson, Katrina Karkazis en Sarah Richardson. Lezers worden uitgenodigd om zelf te zien hoe dit themanummer inspireert tot een meer geavanceerd gebruik van de binaire gender oppositie in het denken over onze afkomst, huidige genetische vraagstukken en de post-genomische toekomst.

Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis wordt dit jaar voor het eerst uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum en is samengesteld onder redactie van Klasien Horstman en Marli Huijer (gastredacteuren), Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller- Schirmer, Evelien Walhout en Hennie van der Zande.

http://www.facebook.com/vrouwengeschiedenis

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 32: Gender & Performance

Standaard

GENDER & PERFORMANCE

Voor het eerst verkent het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis het thema Gender & Performance. Kati Röttger, hoogleraar Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, werd als gastredacteur uitgenodigd om deze uitgave samen te stellen. De bijdragen aan dit boek geven blijk van de huidige status van het lichaam als precaire ‘arena’ voor grensoverschrijdingen en onderhandelingen rond gender in de kunsten en in het alledaagse leven. Is er een toekomst voor feminisme? Wat zijn post-feministische strategieën in de kunsten? Deze en andere actuele vragen komen aan bod in artikelen gewijd aan de performatieve kracht van de online private novel annex radiohoorspel Neid van de controversiële feministische schrijfster Elfride Jelinek; de strijd voor emancipatie van de guerrillavrouwen aan de zijde van ‘subcomandante Marcos’ in het Mexicaanse Chiapas; journalistieke zelf(re)presentatie van de modejournaliste Aynouk Tan in een fotodialoog met haute couture als rekwisiet; de herformulering van de mythologische figuur Antigone in de onderzoekende workshops van het artistieke duo deufert&pliscke; de provocatieve en obscene performances van Ann Liv Young, en de schoonheidsidealen van Baklas (‘verwijfde’ homoseksuele mannen) op de Filipijnen.

Gender & Performance brengt haar lezers in Duitsland, Mexico, de Filipijnen, Nederland en Oostenrijk, en neemt hen mee naar SlutWalks in Delhi en Toronto. In het kader van internationalisering zijn voor het eerst ook bijdragen van buitenlandse auteurs in het Engels opgenomen.

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 32 is samengesteld onder redactie van Kati Röttger (gastredacteur), Eveline Buchheim, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller-Schirmer, Mieke de Vos, Evelien Walhout en Hennie van der Zande.

 

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 31: Design en Gender

Standaard

Design en gender. Van object tot representatie. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 31 (2011).

Bij het onderzoeken en interpreteren van design en materiële cultuur kan het perspectief van gender verrassende inzichten bieden. Vrouwen en mannen zijn ontwerpers, uitvoerders en gebruikers van voorwerpen of woonruimten, en worden op heel uiteenlopende wijzen gerepresenteerd in woord en beeld. Stereotype denkbeelden over vrouwelijkheid en mannelijkheid werken door in de dingen die ons omringen, van de alledaagse materiële cultuur en commercieel ‘low design’ tot exclusief ‘high design’ van toonaangevende ontwerpers. Dit Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis laat de verwevenheid van design en gender zien aan de hand van prikkelende voorbeelden uit verschillende historische perioden en culturen.

Redactie: Marjan Groot, Eveline Buchheim, Ellis Jonker, Andrea Müller-Schirmer, Mieke de Vos, Evelien Walhout en Hennie van der Zande.

Amsterdam University Press. ISBN 9789089643452. Euro 21,50