1980

Pagina

01Onder redactie van Josine Blok, Mirjam Elias, Els Kloek, Selma Leydesdorff, Jannie Poelstra, Jenneke Quast, Jeske Reijs en Yvonne Scherf

 

 

 

Nine van Schuppen Van Vrouwenvermaak tot Damesrekreatie. Een overzicht van de nederlandse ontwikkeling van sportbeoefening door vrouwen in de negentiende eeuw 12-45

Jenneke Quast Vrouwenarbeid omstreeks 1500 in enkele nederlandse steden 46-64

Diet Sijmons Een noodzakelijk kwaad, maar voor wie? Prostitutie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw 65-110

Marjan Advokaat, Trees Moll, Jose Niekus Geboortenregeling: een vrouwenzaak? Aktiviteiten van vrouwen en de vrouwenbeweging ten aanzien van geboortenbeperking 111-140

Judith Herrin De veranderingen in de positie van vrouwen in het Byzantijnse Rijk. Vertaling: Annemieke Hart en Mea Flothuis 141-160

Yvonne Scherf Zij was mooi en goed en zij hield van Christus. Onderzoek naar de mogelijkheden van heiligenlevens als bron voor de geschiedenis van vrouwen van de zesde tot de twaalfde eeuw 161-182

Kristine Hecker Het opvoedingsmodel van Carlo Goldoni. Zijn opvattingen over de vader-kind verhouding en zijn visie op de maatschappelijke rol van de vrouw 183 Vertaling: Jannie Poelstra en Eveline Back 183-207

Jeske Reijs De boerin op de zandgronden in Oost-Noord-Brabant 1880-1910 208-236

Claartje Bos De mythe van het moderne “kerngezin” Gezin en huishouden in Engeland ten tijde van de industrialisatie 237-260

Linda Gordon Het individualisme en de kritiek op het individualisme in de geschiedenis van het feministies denken 261 Vertaling: Jeske Reijs, Mirjam Elias, Jenneke Quast 261-284