Overlijden voorzitter en oud-redactielid Ellis Jonker

Standaard

Het valt ons zwaar te moeten melden dat op 28 maart jl. geheel onverwacht Ellis Jonker op slechts 51-jarige leeftijd overleed. Ellis was oud-redactielid van het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis en zij was nog steeds actief als voorzitter van onze Stichting. We hebben Ellis leren kennen als een consciëntieuze en creatieve, maar bovenal immer kritische redacteur. Taal was voor haar een belangrijk medium en daar moest zorgvuldig mee omgesprongen worden. Zij was voor ons een inspirerende supporter die op de achtergrond met ons mee bleef denken en met wie we in de loop der tijd vooral vrienden werden. In Ellis verliezen we opnieuw een dierbaar redactielid, een vriendin en bovenal een bijzonder mens. Onze gedachten zijn nu vooral bij haar kinderen die zo snel na hun vader nu ook hun moeder moeten missen. Ellis is op 6 april jl. naar haar laatste rustplaats gebracht.