Presentatie van het 34e Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis

Standaard

Under Fire: Women and World War II

Donderdag 18 december 2014

16.00-18.00 uur, NIOD Amsterdam

Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis presenteert de 34e editie van het Jaarboek. Thema van dit nieuwe Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Yearbook of Women’s History) is Gender & Oorlog.

Programma

U bent van harte uitgenodigd voor de presentatie van het nieuwe Jaarboek. Het programma bestaat uit:

  • Opening en introductie door gastredacteuren Ralf Futselaar en Eveline Buchheim;
  • Aanbieden van het eerste exemplaar aan Marjan Schwegman, directeur NIOD;
  • Inleiding op filmcompilatie Vrouwen & WW II door Rene Kok, NIOD;
  • Filmcompilatie Vrouwen en WW II;
  • Introductie op Jaarboek 35 door Mieke Aerts;

Afsluitend is er een borrel waarbij er uiteraard gelegenheid is tot aanschaf van het nieuwe Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (€ 19 – Uitgeverij Verloren).

Aanmelding en locatie

Toegang is gratis, aanmelden verplicht via aanmelden@niod.knaw.nl o.v.v. Presentatie JB. Het NIOD bevindt zich aan de Herengracht 380 in Amsterdam. Zie ook www.niod.nl

 

Under Fire: Women and World War II

Vanaf de jaren 1970, toen de aandacht voor de militaire geschiedenis van de wereldoorlog afnam en de sociale geschiedenis van het conflict steeds populairder werd, hebben vrouwen een steeds belangrijkere rol gespeeld in de mainstream verhalen over de Tweede Wereldoorlog. Hierbij bleven de perspectieven op vrouwen en vrouwenrollen echter veelal nog beperkt. Vrouwen werden geportretteerd als verzorgers en als slachtoffers (van met name seksueel geweld) maar zelden als bepaler van hun eigen lot. Dit Jaarboek richt zich op deze laatste groep. Ondanks het leed en slachtofferschap dat veel vrouwen tijdens de oorlog trof, gaf de oorlog anderen nieuwe mogelijkheden en ontwaakte ambities. De bijdragen in deze bundel gaan in op de bewuste en vaak strategische besluitvorming en handelen van vrouwen binnen de beperkingen én kansen die de oorlog ze bood, inclusief de doelbewuste inzet van stereotiepe ideeën over vrouwelijkheid, klasse en ras.

Een groot aantal internationale auteurs behandelt deze en andere onderwerpen in artikelen over onder meer de internering van vrouwelijke collaborateurs in Nederland en België (Helen Grevers); de manieren waarop Duitse elite vrouwen omgaan met genderrelaties en gevoelens van verlies en schuld (Bas Von Benda-Beckmann); de activiteiten van de vrouwen van de Spaanse Falange gedurende de Spaanse Burgeroorlog en Tweede Wereldoorlog (Toni Morant i Ariño); en een dubbelportret van de Nederlandse tienerzusjes en verzetsstrijders Freddi en Truus Oversteegen (Ellis Jonker). De oorlog in de Pacific wordt behandeld in bijdragen over onder andere de verzetsdaden van Aziatische en Euraziatische vrouwen tijdens de Japanse bezetting in Brits-Azië (Yap); het handelen van Marie-Thérèse Brandenburg van Oltsende-Geyssens en haar slimme gebruik van stereotypen om haar naam te zuiveren (Eveline Buchheim); en beelden van vrouwen in oorlogstijd in naoorlogse Chinese oorlogsfilms (Timothy Tsu). Tot slot biedt een selectie van fotomateriaal uit de beeldbank van het NIOD, ingeleid door een essay, unieke beelden van vrouwen in oorlogstijd (Marjan Groot). Tevens hebben auteurs van Atria wederom hun medewerking verleend aan deze bundel.