Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis: 33 Gender & Genes

Standaard

GENDER & GENES

Omslag.Jaarboek.Vrouwengeschiedenis.33.HR

Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis (Yearbook of Women’s History) is ditmaal gewijd aan het thema Gender & Genes. De wereld van DNA, genen en genomics vormt een uitdagend terrein van onderzoek, zowel op klinisch en biomedisch als op sociaal-cultureel gebied. De geschiedenis van genetisch onderzoek toont daarmee spannende en complexe raakvlakken met vrouwengeschiedenis en genderstudies. Van Nobelprijswinnaar Barbara McClintock’s springende genen, via de dubbele helix van Rosalind Franklin, HeLa-cellen tot de huidige praktijk van seksverificatie bij sportevenementen. In dit Jaarboek presenteert een breed scala van internationale wetenschappers hun inzichten en bevindingen op het gebied van geschiedenis en biowetenschappen. Het Jaarboek bevat tevens interviews met de spraakmakende feministische wetenschappers Donna Dickenson, Katrina Karkazis en Sarah Richardson. Lezers worden uitgenodigd om zelf te zien hoe dit themanummer inspireert tot een meer geavanceerd gebruik van de binaire gender oppositie in het denken over onze afkomst, huidige genetische vraagstukken en de post-genomische toekomst.

Het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis wordt dit jaar voor het eerst uitgegeven door Uitgeverij Verloren in Hilversum en is samengesteld onder redactie van Klasien Horstman en Marli Huijer (gastredacteuren), Eveline Buchheim, Saskia Bultman, Marjan Groot, Ellis Jonker, Andrea Müller- Schirmer, Evelien Walhout en Hennie van der Zande.

http://www.facebook.com/vrouwengeschiedenis